Over Ons

Farm Gas Live is een consortium van inhoudelijk gedreven deskundigen rond stalgasmetingen. In het consortium is zowel aandacht voor apparatuur (LSE), het ontwerp van het meetsysteem en de installatie ervan (J2-Sensing), de wetenschappelijke interpretatie en data-analyse (Biont Research) als de praktische vertaling van de uitkomsten en advisering van daarbij behorende maatregelen (CLM). Farm Gas Live biedt meer dan alleen apparatuur; we verzorgen alles, van meting tot maatregeladvisering. Daarbij staat het doel centraal: sturen op basis van praktijkmetingen.

Het team van FarmGasLive (v.l.n.r): Johan van Lieverlooy (J2-Sensing), Bjorn Kamps (LSE/Synspec), Jerri van Zetten (J2-Sensing), Erik van Well (CLM Onderzoek en Advies), Joost Keuskamp (Biont Research, 2e van rechts) samen met Gert-Jan Monteny (Monteny Milieuadvies, 3e van rechts) en Ine Spijkerman (CLM Onderzoek en Advies, helemaal rechts).
Bovenkant