Projecten

In opdracht van Wageningen Universiteit meet CLM Onderzoek en Advies met apparatuur van Farm Gas Live de methaan- en ammoniakemissies

In opdracht van het Ministerie van LNV heeft FarmGasLive, in samenwerking met CLM, Wageningen UR – Livestock Research en Meet-ID

Op twee melkveebedrijven in Overijssel werden in opdracht van het ministerie van LNV in samenwerking met CLM Onderzoek en Advies

Op een kalverhouderijbedrijf in Someren zijn in opdracht van de Provincie Noord-Brabant continue ammoniakmetingen uitgevoerd. Hierbij is in meerdere kleine

Methaan- en ammoniakmetingen in melkveestallen was een project waarin de methaan- en ammoniakemissie vanuit melkveestallen is gemeten. Daarbij werd gedurende

Samen met VEWI/KEWI uit Vinkel verkende FarmGasLive met ondersteuning van LIB de toepassing van metingen binnen de varkenshouderij. Om te

Bovenkant