Projecten

Op een kalverhouderijbedrijf in Someren worden in opdracht van de Provincie Noord-Brabant continue ammoniakmetingen uitgevoerd. Hierbij wordt in meerdere kleine Lees meer...
Methaanmetingen in melkveestallen is een project dat de methaanemissie vanuit melkveestallen meet. Daarbij worden gedurende een jaar op een vijftal Lees meer...
Samen met VEWI/KEWI uit Vinkel gaat FarmGasLive met ondersteuning van LIB de toepassing binnen de varkenshouderij verkennen. We koppelen de ammoniakmonitor Lees meer...
Koele Koeien is een project in België dat het effect onderzoekt van koeling van stalvloer, ligboxen en voergang op dierenwelzijn, Lees meer...