Projecten

In opdracht van Wageningen Universiteit meet CLM Onderzoek en Advies met apparatuur van Farm Gas Live de methaan- en ammoniakemissies

In opdracht van het Ministerie van LNV heeft FarmGasLive, in samenwerking met CLM, Wageningen UR – Livestock Research en Meet-ID

Methaan- en ammoniakmetingen in melkveestallen is een project dat de methaan- en ammoniakemissie vanuit melkveestallen meet. Daarbij wordt gedurende twee

Bovenkant