Hoe werkt het?

We gebruiken een meetprincipe (foto-akoestische monitor) dat erkend is binnen het Nederlandse Meetprotocol voor Stallen. Stallucht en buitenlucht worden continu aangezogen en met een pomp naar de monitor geleid. Vanuit die stromen tapt de monitor lucht af die doorlopend wordt geanalyseerd op de concentratie ammoniak en/of methaan.

Voor natuurlijk geventileerde (melkvee-, geiten-, kalver-) stallen meten we ook de concentratie COen gebruiken we de nationaal en internationale erkende rekenregels van de CO2-massabalans. Daarmee berekenen we het ventilatiedebiet (de hoeveelheid geventileerde lucht van een stal). Bij mechanisch geventileerde stallen gebruiken we data vanuit de ventilatiecomputer of een meetventilator. Het ventilatiedebiet, gecombineerd met de hoeveelheid ammoniak en/of methaan in de stal, levert de ammoniak en/of methaanuitstoot op. Ventilatiedebiet en ammoniak en/of methaanuitstoot zijn continu zichtbaar in het beeldscherm (actueel en historie) en worden tevens opgeslagen voor later gebruik.

De technologie is ontwikkeld in een intensief innovatietraject van de partners van FarmGasLive (Monteny Milieu Advies, CLM Onderzoek en Advies en J2 Sensing) samen met LSE uit Groningen. LSE ontwikkelt, produceert en levert apparatuur om gassen te meten.

Voorbeelden:

Bovenkant