Voor wie?

Helder inzicht voor

  • Provincies: bv bij vergunningtrajecten
  • Stallenbouwers: bv nieuwe technieken testen
  • Boeren
  • Kennisinstellingen
  • ….

Wij kunnen analysers, metingen en advies leveren voor ammoniak en/of methaan in alle veehouderijsectoren (vooralsnog m.u.v. pluimvee)

Bovenkant