Koele koeien

Koele koeien

In het project Koele Koeien in België onderzochten we het effect van koeling van stalvloer, ligboxen en voergang op dierenwelzijn, diergezondheid en de uitstoot van ammoniak en methaan.

Het was een samenwerkingsverband tussen R&R Systems, DVL Advies, HAS Den Bosch, Monteny Milieu Advies en een veehouder in België.

FarmGasLive verzorgde de metingen van de gasvormige uitstoot uit de gekoelde stal.

Het project liep van april t/m oktober 2018.