Methaan- en ammoniakmetingen in melkveestallen

Methaan- en ammoniakmetingen in melkveestallen

Methaan- en ammoniakmetingen in melkveestallen was een project waarin de methaan- en ammoniakemissie vanuit melkveestallen is gemeten. Daarbij werd gedurende twee jaar op een vijftal praktijkbedrijven gemeten. In het tweede jaar zijn daarbij ook maatregelen doorgevoerd en bemeten. Het project werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en was een samenwerkingsverband tussen CLM Onderzoek en Advies, Monteny Milieu Advies, Synspec/LSE en Wageningen Livestock Research.

FarmGasLive leverde de apparatuur voor de metingen van methaan- en ammoniakemissies.

Het project liep van augustus 2018 t/m december 2020 en is deels voortgezet in de vorm van het project ‘Netwerk Praktijkbedrijven’.

⬇️ Lees of download Rapport Praktijkmetingen (1)

⬇️ Lees of download Rapport Praktijkmetingen (2)