Methaanmetingen in melkveestallen

Methaanmetingen in melkveestallen is een project dat de methaanemissie vanuit melkveestallen meet. Daarbij worden gedurende een jaar op een vijftal praktijkbedrijven maatregelen doorgevoerd en bemeten. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en is een samenwerkingsverband tussen CLM Onderzoek en Advies, Monteny Milieu Advies, Synspec/LSE en wordt uitgevoerd in nauw overleg met Wageningen Livestock Research.

FarmGasLive verzorgt de metingen van de methaanemissies.

Het project loopt van augustus 2018 t/m december 2019.