Pottenproef om vermindering uitstoot te meten

Pottenproef om vermindering uitstoot te meten

In opdracht van het Ministerie van LNV heeft FarmGasLive, in samenwerking met CLM, Wageningen UR – Livestock Research en Meet-ID in Lemelerveld, een zgn. pottenproef uitgevoerd om het effect te verkennen (‘proof of principle’) van de mate waarin mestadditieven de uitstoot van methaan en ammoniak uit melkveemest kunnen verminderen. Drie leveranciers hebben aan de proef meegedaan: 2 met een additief op basis van micro-organismen en 1 met een chemisch additief. Deze middelen zijn getest ten opzichte van onbehandelde mest en ten opzichte van mest waaraan melkzuur werd toegevoegd; van melkzuur weten we vanuit nationale en internationale literatuur in ieder geval dat dit de emissie van methaan en ammoniak verlaagt. De resultaten worden nu verzameld, verwerkt en voor het einde van het jaar besproken met de opdrachtgever en de leveranciers.