Pottenproef om vermindering uitstoot te meten

Pottenproef om vermindering uitstoot te meten

In opdracht van het Ministerie van LNV heeft FarmGasLive, in samenwerking met CLM, Wageningen UR – Livestock Research en Meet-ID in Lemelerveld, enkele zgn. pottenproeven uitgevoerd om het effect te verkennen (‘proof of principle’) van de mate waarin mestadditieven de uitstoot van methaan en ammoniak uit melkveemest kunnen verminderen. Verschillende leveranciers hebben aan de proeven meegedaan. De middelen zijn getest ten opzichte van onbehandelde mest en ten opzichte van mest waaraan melkzuur werd toegevoegd; van melkzuur weten we vanuit nationale en internationale literatuur in ieder geval dat dit de emissie van methaan en ammoniak verlaagt.

⬇️ Lees of download het rapport (2021)

⬇️ Lees of download het rapport (2022)