Keldermetingen in melkveestallen

Keldermetingen in melkveestallen

Op twee melkveebedrijven in Overijssel werden in opdracht van het ministerie van LNV in samenwerking met CLM Onderzoek en Advies en Biont Research inventariserende metingen uitgevoerd naar concentraties van aanwezige keldergassen. Deze opdracht werd uitgevoerd naar aanleiding van een methaanexplosie in een melkveestal in 2018. Tijdens de metingen werd op elk bedrijf op 8 verschillende plaatsen onder de vloer de concentratie van ammoniak en methaan in beeld gebracht. De resultaten zijn weergegeven in de rapportage ‘Keldermetingen methaan- en ammoniakconcentraties’.

De metingen liepen van mei – december 2020.