In opdracht van Wageningen Universiteit meet CLM Onderzoek en Advies met apparatuur van Farm Gas Live de methaan- en ammoniakemissies op een vijftal melkveebedrijven. Naast live-metingen zijn ook de regelmatige terugkoppelingen met de veehouders van belang om met emissiereducerende maatregelen op de bedrijven aan de slag te gaan. Het Netwerk Integraal Aanpakken is een samenwerkingsverband tussen Wageningen Livestock Research, LTO Noord, ZLTO, LLTB, CLM, Schuttelaar & Partners en het ministerie van LNV.

De metingen lopen van mei 2021- heden.